[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: rsyncOn Tue, Apr 30, 2002 at 07:59:02AM +0000, lars lindgren wrote:
> Hej!
> 
> Jag har funderingar på att rsync'a sid&woody hem , för jag 
> har 6 burkar som står med olika konfigurationer av debian, 
> vilken server är bäst att rsync'a sunet? acc?
> 
> (jag har inte  RTFM än) så hur ser kommando raden ut ..
> 
> /Lasse

Hej!

Ta en titt på http://www.debian.org/mirror/ftpmirror
Där står en del matnyttigt som kan vara av intresse.

MVH,
Johnny


-- 
Johnny Chadda
zeth@linux.nu
http://zeth.mypc.nu

Attachment: pgpTXx9yZnIhQ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: