[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med ftp.se.debian.orgOskar Fasth wrote:
> 
> Jag använder mig av ftp.sunet.se, den är aldrig(?) nere och
> nedladdningshastigheterna brukar vara schyssta. Jag misstänker att deras
> debian-spegling kanske inte uppdateras lika ofta som ftp.se.debian.org,
> men jag har aldrig märkt av det.

Debian-spegeln på ftp.sunet.se uppdateras en gång per dygn (tidigt på
morgonen, exakta tiden varierar), så jag misstänker att Ume-folkets
spegel kan vara lite aktuellare vissa tider.
  Finns det behov av att uppdatera den med tätare intervall kan det
ordnas, men är det igentligen intressant?

// Emil


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: