[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Telenordia adslKarolina Lindqvist (pgd-karolinali@algonet.se) wrote:
> Jag fick mitt modem idag och det fungerade nästan med en gång med hjälp av 
> paketen pppoe och pppoeconf.
> Enkelt, faktiskt.

Vad är det för modem du har fått tag på?

/Örjan

-- 
     [x] icq - 496723     [x] url - fobie.net


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: