[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Installere enkeltpakker



goran.hultgren@bluefish.se writes:
 > Japp, några korta tips (som root):
 > 
 > apt-get update (uppdatera din lokala cache av tillgängliga paket - gör
 > detta först)
 > apt-cache search xxxx (listar tillgängliga paket som innehåller xxx i
 > namnet)
 > apt-get install xxxx (inte xxx.deb)
 > apt-get remove xxxx
 > 
 > mvh Göran
 > 

Med den nya bash (2.05) inkluderat i woody kan man nu även
tabb-komplettera debian-paket för apt-get kommandot :)

--



Reply to: