[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: det nån som har telia adsl?dom sa när jag bestelde så får jag netwersk kort

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Fredrik <fredrik@systemtekniker.nu>
Skickat: 2002-03-11  09:51:26
Till: Golab
Ämne: SV: det nån som har telia adsl?


> ? Vad menar du....
> Du får inget nic av telia bara ett adsl modem !
> /f
> 
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Golab [mailto:baracuda@baracuda.nu]
> Skickat: den 11 mars 2002 06:34
> Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
> Ämne: det nån som har telia adsl?
> 
> 
> menar så jag vet vag jag ska leta efter i kerneln
> 
> ..... jag har dysolexsi
> 
> > > jag har bestelt telia adsl med netwrks kort det e så jag vill vara bered
> i
> > > förväg jag undrar om nån har derar netversk kort jag vet det kanje e nya
> > > kort men kan ju testa kan gu sega mig all info jag behöver veta för att
> > > installera den jag kör debian
> >
> > Eh, va?
> >
> >
> > /d
> >
> > --
> >  "Bender, we didn't mind your drinking or your cleptomania or your
> > pornography ring." -Leela
> >  "In fact, that's why we love you." -Zoidberg
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> 
>Reply to: