[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hurra nu fungerar SEB's internettjänst bra under LinuxOn Fri, Mar 08, 2002 at 09:42:32AM +0100, peter karlsson wrote:
> (Nu råkar jag jobba för en norsk webbläsartillverkare, så jag är väl lite
> jävig i frågan)

Då kanske du kan övertyga dem om att lägga till ett vettigt
tangentbordsstöd. Space/shift space var ju en bra början. Fattas bara
j/k, kanske f/b också, så man börjar känna sig lite hemma.
Eller varför inte helt enkelt göra det konfigurerbart?

Jag skrev till Opera om det tidigare, men de tyckte tydligen inte det
var värt att svara.

>  I do not read or respond to mail with HTML attachments.
>  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
>  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Funkar det bra? ;)
Kanske skulle göra det om det är ett svenskt företag som skickar ut
reklamen?

-- 
Peter Mathiasson          | GPG Fingerprint:
E-Mail: peter(at)mathiasson(dot)nu | A9A7 F8F6 9821 F415 B066
Web  : http://www.mathiasson.nu  | 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgplSwUHCHJO8.pgp
Description: PGP signature


Reply to: