[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ADSL-problemSå här ser min näverkskonfiguration ut:
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)

# The loopback interface
iface lo inet loopback

# The first network card - this entry was created during the Debian 
installation
# (network, broadcast and gateway are optional)
iface eth0 inet dhcp
iface eth1 inet static
    address 192.168.0.1
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.0.0
    broadcast 192.168.0.255

Detta kräker ifconfig ur sig:
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:10:A7:0E:C0:8F
     inet addr:213.67.20.68 Bcast:213.67.20.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MTU:1500 Metric:1
     RX packets:114 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:160 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:100
     Interrupt:15 Base address:0x6400

eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:10:A7:0E:ED:25
     inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:403 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:335 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:100
     Interrupt:11 Base address:0x6800

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:3924 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0

Och slutligen ipchains:
Chain input (policy DENY):
target     prot opt  source       destination      ports
ACCEPT   all ------ 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0       n/a
DENY     all ----l- 127.0.0.0/8     0.0.0.0/0       n/a
ACCEPT   all ------ 192.168.0.0/24  0.0.0.0/0       n/a
DENY     all ----l- 192.168.0.0/24  0.0.0.0/0       n/a
ACCEPT   all ------ 0.0.0.0/0      213.67.20.68    n/a
ACCEPT   all ------ 0.0.0.0/0      213.67.20.255   n/a
DENY     all ----l- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0       n/a
Chain     forward (policy DENY):
target     prot opt   source        destination     ports
MASQ    all ------ 192.168.0.0/24   0.0.0.0/0       n/a
DENY     all ----l- 0.0.0.0/0       0.0.0.0/0       n/a
Chain     output (policy DENY):
target     prot opt   source       destination      ports
ACCEPT   all ------ 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0       n/a
ACCEPT   all ------ 0.0.0.0/0      192.168.0.0/24   n/a
ACCEPT   !tcp ------ 0.0.0.0/0     224.0.0.0/4     * ->  *
DENY     all ----l- 0.0.0.0/0      192.168.0.0/24  n/a
ACCEPT   all ------ 213.67.20.68   0.0.0.0/0       n/a
ACCEPT   all ------ 213.67.20.255  0.0.0.0/0       n/a
DENY	   all ----l- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0       n/a

Det finns problem med dhcp'n det vet jag... efter att jag har fått en 
hängning på eth0 så måste jag starta om datorn innan jag kan få en ny IP 
(lampan på nätkortet slocknar också)...

> Att det lägger av efter 10 minuter pekar på problem med dhcp, telia
> sätter tiden till 600
> per default. Jag rekommenderar att använda fast address internt och
> dhcp utåt. Då kan du
> enkelt skilja på korten genom att sätta bägge till dhcp. Den address
> du skall förvänta dig
> att finna på det externa kortet ligger i 213.64.0.0-213.67.255.255
> intervallet. Vad säger ifconfig eth0 eth1 && ipchains -L -n?
> Bifoga gärna även definitionerna för eth0 & eth1 eller hela
> /etc/network/interfaces.Reply to: