[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ADSL-problemOki, kör med LOGIN så jag skall prova att köra PING så får vi se vad som 
händer... Tack så mycket.
			/Kristoffer

torsdagen den 10 januari 2002 18.21 skrev Henrik Enberg:
> Kristoffer Nilsson <master@larven.nu> writes:
> > Hej, jag har problem med min gateway som står och tuffar mot en felia
> > ADSL anslutning.
>
> [...]
>
> Kör du med DAEMON_T=PING eller DAEMON_T=LOGIN i qadsl.conf?  Jag hade
> liknade problem med LOGIN, byte till PING fixade det för mig.
>
> HenrikReply to: