[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Procmail problem (sendmail)hej,

använder procmail på samma burk som sendmail körs.
sen jag uppgraderade sendmail så vill det inte funka.

när jag aktiverar procmail så händer detta när jag får
mail. (använder ingen .forward, men har testat med
olika .forward filer, men inget vill funka)

root   22172 xx sendmail: MTA: ./g09EgDt4022170 from queue
orange  22173 xx procmail -f orange@fobie.net -a -d orange

Jan 9 15:42:14 fobie sm-mta[22170]: g09EgDt4022170:
from=<orange@fobie.net>, size=5, class=0, nrcpts=1,
msgid=<200201091442.g09EgDDG022166@fobie.net>, proto=ESMTP, daemon=MTA,
relay=orange@localhost [127.0.0.1]

Jan 9 15:42:14 fobie sendmail[22166]: g09EgDDG022166: to=orange,
ctladdr=orange (1000/1000), delay=00:00:01, xdelay=00:00:01,
mailer=relay, pri=30012, relay=localhost [127.0.0.1], dsn=2.0.0,
stat=Sent (g09EgDt4022170 Message accepted for delivery)

Jan 9 15:43:18 fobie procmail[22173]: Out of memory as I tried to
allocate 134582588 bytes 
Jan 9 15:43:18 fobie sm-mta[22172]: g09EgDt4022170:
to=<orange@fobie.net>, ctladdr=<orange@fobie.net> (1000/1000),
delay=00:01:04, xdelay=00:01:04, mailer=local, pri=30015, dsn=4.0.0,
stat=Operating system error

sen läggs två filer i /var/spool/mqueue/.. först när jag läste i
loggen om att den inte kunde allocera ~134Mb så trodde jag det var
en VM bugg i 2.4.16, så jag nergraderade till 2.4.2 igen, då funkade
det för 4 mail o failar igen. exakt samma händer efter varje reboot
oavsett vilken kernel. så något måste bli fel på vägen.

någon som kan hjälp mig?

så här ser min sendmail.mc fil ut:
http://fobie.net/misc/sendmail.mc

min procmailrc fil finns att titta på
http://fobie.net/misc/procmailrc


-- 
   [x] icq - 496723   [x] url - fobie.netReply to: