[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Auth med cyrus sasl i sendmailTomasz Matuszczyk <tomaszm@home.se> writes:

> On Tue, 2002-01-08 at 16:41, Mikael Andersson wrote:
> > saslpasswd -c användare tror jag funkar. Möjligen att du kan behöva ha med
> > flaggan -u fqdn.
> 
> okej men vad ska det vara för användare då? ;)

Det användarnamn (och lösenord) som du vill logga in med för att kunna 
skicka mail. 

Brukar kunna specas i diverse mail program, men det var länge sedan jag
gjorde det sist. 

På unix sidan så är det nog lättare om det är det användarnamn du brukar ha
på din unix hink när du skickar brev.

Mvh Mikael 
(som börjar känna sig ute på hal is)

-- 
Email: mikan@mikan.net		mobile: +46 70 740 1585
PGP: 1024D/20E93E8E 76F9 E895 1073 12B8 A281  8144 5A1E 4BDD 20E9 3E8EReply to: