[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Var finns debianerna?Michael Dalvald:

> Så vänta inte! Gå till http://debian.rajraj.net/geo.php

Ska jag länka in den där från http://www.debian.org/international/Swedish/ ?

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.htmlReply to: