[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Var finns debianerna?On Mon, 7 Jan 2002 21:22:21 +0100 Michael Dalvald <michael@dalvald.nu> wrote:

> Tjena!
> 
> Såja.. Nu är det utlovade geografiska scriptet uppe. Det borde vara 
> självförklarande. Men jag kan påpeka att namn och email ej är obligatoriska 
> och syns ej i statestiken. Utan är för framtida behov.
> "Närmsta större stad" är tänkt som hjälp till mindre geografiskt kunniga 
> personer (som mig) för att få en lite bättre överblick om var folk befinner 
> sig.
> 
> Frågor och buggrapporter kan skickas till mig.
> Vill någon göra något mer seriös av det hela så gör det. Jag har tyvärr inte 
> tid.. :(
> 
> Så vänta inte! Gå till http://debian.rajraj.net/geo.php
> 

Då är allt som fattas en mittpunkt, alá http://people.debian.org/~edward/average/ , för att bestämma var nästa möte ska hållas. ;)

-- 

 mattias östergren | /"\
  compsci student  | \ / ASCII Ribbon Campaign
  gävle, sweden  | X   No HTML in e-mail
 http://spikboll.net | / \
 Reply to: