[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

locale-problem igenNu är det ju så här att en massa länder här på vår världsdel skaffat en gemensam valuta, euron, och jag tänkte då att det kanske var dags att få lite bättre stöd för den i min lilla burk.

debian:~# export LANG=sv_SE@euro LC_ALL=sv_SE@euro
debian:~# locale
LANG=sv_SE@euro
LC_CTYPE="sv_SE@euro"
LC_NUMERIC="sv_SE@euro"
LC_TIME="sv_SE@euro"
LC_COLLATE="sv_SE@euro"
LC_MONETARY="sv_SE@euro"
LC_MESSAGES="sv_SE@euro"
LC_PAPER="sv_SE@euro"
LC_NAME="sv_SE@euro"
LC_ADDRESS="sv_SE@euro"
LC_TELEPHONE="sv_SE@euro"
LC_MEASUREMENT="sv_SE@euro"
LC_IDENTIFICATION="sv_SE@euro"
LC_ALL=sv_SE@euro

efter det kan jag starta ett nytt aterm och skriva ¤ (eurosymbolen) med alt-gr+e.

men...

när jag i /etc/locale.gen ändrar sv_SE ISO-8859-1 till sv_SE@euro ISO-8859-15 och sedan kör locale-gen så händer detta:

Generating locales...
 sv_SE.ISO-8859-15@euro...kan inte ?ppna lokaldefinitionsfil "sv_SE@euro": Filen eller katalogen finns inte
 done
Generation complete.


Vad fattas mig?

--

 mattias östergren | /"\
  compsci student  | \ / ASCII Ribbon Campaign
  gävle, sweden  | X   No HTML in e-mail
 http://spikboll.net | / \
 Reply to: