[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Assemblyoutput fran GCCHej.

Om jag har forstatt saken ratt sa producerar gcc assemblykod som sen kors
genom nan assembler som bygger sjalva objektfilen. Finns det nat satt att
fanga upp den assemblykoden sa att man kan fa den i en textfil eller nat?
Jag behover optimera en kodsnutt ganska ordentligt och det vore ju helt
suverant att kunna se koden som produceras i klartext.

Tack pa forhand...

/MReply to: