[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Slippa mail om cronjobOn Wed, Dec 12, 2001 at 12:46:16PM +0100, Hannes Fries wrote:
> Hejsan!
> Jag undrar hur jag ska göra för att slippa få mail om att cronjobben har
> blivit utförda. Satte på ett som körde fetchmail var femte minut och det
> blev rätt fort en hel del mail.

Lägg till "&> /dev/null" till slutet på den rad som du vill tysta. Cron
skickar bara mejl om det som cron kör skriver ut saker. Följande rad är
ett exempel (fetchmail körs var femte minut):

*/5 * * * * fetchmail &>/dev/null

/Ludde

 
> Jag kör potato (2.2r4), procmail och postfix.
> 
> mvh. Hannes
> 

-- 
  _   _ _ __  __  ___
 | | | | |  \|  \| __| Ludvig Omholt ................... ludde@ludde.net
 | |_| | | D | D | _|  070-310 08 71 ................. http://ludde.net/
 |___|___|__/|__/|___| +++++ gandalf: Linux 2.4.17-pre6 on an i686 +++++

Attachment: pgpa0UEVDBRmR.pgp
Description: PGP signature


Reply to: