[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: HTML i MuttOn Wed, Nov 28, 2001 at 04:40:41PM +0100, Pelle Nilsson wrote:
> Hej
> 
> Jag har just bytt mail-läsare från Pine till Mutt. Det allmänna intrycket är mycket positivt, efter att ha läst lite i manualen och ändrat en del i .muttrc beter den sig ungefär som Pine, fast med många förbättringar. Jag har dock snabbt hittat en mycket allvarlig brist: mutt visar överhuvudtaget inte mail skrivna i HTML-form, så alla sådana mail måste man öppna i netscape vilket tar lång tid och förstör själva syftet med att använda en snabb textbaserad mail-läsare. Hur löser man detta? Är det en bra idé att ändra så att Lynx används till att öppna HTML-filer? Så vitt jag förstår ska man i så fall ändra detta i filen .mailcap, men vilken syntax gäller i denna fil? Kommandona "man mailcap", "man 5 mailcap" och "info mailcap" hittar ingenting, trots att "mailcap(5)" nämns under SEE ALSO i man-sidan för mutt.

Om du nu kör Mutt (o även Pine för den delen) borde du ju förstå vitsen
med 80tkns rader. Vänligen använd det nästa gång.

I min .muttrc har jag:
auto_view text/html
alternative_order application/pgp text/plain text/html text/enriched

.mailcap filen har entryt
text/html; lynx -dump %s; copiousoutput

Om du läser /usr/share/doc/mutt/manual.txt.gz så lär du finna dessa
inställnigar.

-- 
Peter Mathiasson         | GPG Fingerprint:
E-Mail: peter@mathiasson.nu   | A9A7 F8F6 9821 F415 B066
Web  : http://www.mathiasson.nu | 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpoMqMBgMyVZ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: