[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Automatisk natverksuppkopplingTjenare.

Vi har precis skaffat DSL-router och allt fungerar bra. For att koppla upp
mig skriver jag:

ifconfig eth0 192.168.0.103 up
route add default gw 192.168.0.1 dev eth0

Finns det nat standardsatt for att fa det har att ske automatiskt vid
uppstart eller nar jag skriver "ifconfig eth0 up" eller sa?

/MReply to: