[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Woody isoHej!

On Thu, Sep 27, 2001 at 07:09:11PM +0200, Helgi Örn wrote:
> Kan någon tipsa mig om var i hela friden jag hittar en nära iso spegel med 
> woody?

Du kan ladda ner woody- och sid-isos från
ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/

Om du istället vill ladda ner från en svensk server så kan du ladda
ner .list-filerna från servern ovan, och sen köraPseudo-Image Kit
(http://cdimage.debian.org/~costar/pseudo-image-kit/).

-- 
  Karl Söderström
  ks@xanadunet.net	http://www.xanadunet.net
  ks@debian.org		http://www.debian.org

Attachment: pgp8gjl1TS2Hw.pgp
Description: PGP signature


Reply to: