[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Lokalisering och tidsformatNiklas Hoglund <niklas.hoglund@telia.com> wrote:

> Jag har kollat lite på lokalisering på senaste tiden, och märkte att
> date +"%x %X" ger datumformatet som "2001-09-03 20.00.25".  Jag brukar
> alltid skriva tider som "20:00:25".  Har jag eller Debian rätt?

andre@sledgehammer:~$ date
Mon Sep  3 20:38:03 CEST 2001
andre@sledgehammer:~$ 
-- 

André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>Reply to: