[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: flera nätverkskort...On Thu, Jun 28, 2001 at 12:48:54PM +0200, Martin Samuelsson wrote:
> On Thu, Jun 28, 2001 at 12:43:15PM +0200, Kaddik wrote:
> > I ethernet-howton sägs att jag skall
> > skriva 'alias eth0 3c509' osv i /etc/conf.module. Heter den något annat i
> > debian?
> 
> /etc/modules.conf är nog filen som gäller
> 

Ändra inte i /etc/modules.conf manuellt. Ändra istället i filerna i
/etc/modutils/ (här finns t.ex. filen "aliases") och kör sen 
update-modules.

-- 
  Karl Söderström
  ks@xanadunet.net	http://www.xanadunet.net
  ks@debian.org		http://www.debian.org

Attachment: pgpXihr83M6sp.pgp
Description: PGP signature


Reply to: