[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Skriva till NTFSon fredagen den 13 april 2001 14:22, Mikael Bergman wrote:
> Hej,
> har för mig att det finns någon form av drivers för att skriva till
> NTFS. Någon som vet något om detta?

En sökning på google gav följande dystra indikation, som jag tyvärr tror 
stämmer rätt bra.

"http://groups.google.com/groups?hl=sv&lr=&safe=off&ic=1&th=86bd29ce9dc2b399&seekd=912485360#912485360";

-- 
Sven Jonsson
homepage: "http://home.passagen.se/styrsven/index.html";Reply to: