[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: MusproblemKör gpmconfig (eller var det nu GPMConfig).
Den kommer då att ställa en rad frågor, tryck enter
för att godkänna de inställningar som du nu har,
ända tills du kommer till raden med repeater nånting,
(minns inte exakt) och ändra den till none (skriv none
och tryck enter). Sedan borde det fungera, om du inte
har
Device      "/dev/gpmdata/"
i XF86Config, i såfall hamnar du att ändra den raden till
Device      "/dev/mouse/"
eftersom du inte kan driva musen under X med gpm när
repeatern är avstängd.

Dethär hamnar jag att ta ur minnet, eftersom jag inte
sitter vid min Debian burk just nu, men jag kan skicka
mera detaljerade anvisningar om det behövs.


Tomas
Reply to: