[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xhost errorHar du provat med att boota om med 2.2.17 för att se om det fortfarande
går med den gamla kärnan?

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data      karl@kalle.csb.ki.se
Lilla Aspö 2340        0173 140 57            Nätverk
S-742 94 Östhammar      010 270 26 67        PC/Sun datorer
Sweden                      Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------


From: Johanna Moberg <johanna.moberg@pi.se>
Subject: xhost error
Date: Thu, 01 Mar 2001 14:12:28 +0100

> Hej!
> 
> Jag har ett problem. När jag öppnar ett terminalfönster så får jag ett 
> felmeddelande som lyder:
> 
> /usr/X11R6/bin/xhost: unable to open display
> 
> Kan för mitt liv inte begripa varför. Detta hände när jag uppgraderade 
> från 2.2.17 kernel till 2.4.2 kernel.
> 
> Någon som kan hjälpa mig?
> 
> Jonna Moberg
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: