[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Patent på "mp3"?Quoth peter karlsson:
> Carl Winbäck:
> 
> > Är filformatet "mp3" patentbelagt, på något sätt?
> 
[...]
> Dock har de patent på algoritmen i USA, åtminstone.

Kanske en smula OT, man jag tänkte passa på att göra lite reklam förr Ogg
Vorbis, ett patentfritt audioformat i klass med MP3 (bättre, IMHO).
Encoders finns, och plugins för XMMS, WinAmp och något mer som jag glömt.
Besök http://www.vorbis.com/ och http://www.xiph.org/ för mer info om detta.
Hjälp behövs dessutom med utvecklingen av verktygen, så om du inte har något
bättre för dig... :)

MfG,
  Kalle Svensson
-- 
Email: kalle@gnupung.net     | You can tune a filesystem, but you
Web: http://www.gnupung.net/ | can't tune a fish. -- man tunefs(8)
PGP fingerprint: 0C56 B171 8159 327F 1824 F5DE 74D7 80D7 BF3B B1DD

Attachment: pgpjvZoMK5Hrs.pgp
Description: PGP signature


Reply to: