[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska tecken i emacs?Kent Nyberg <vovin@footek.org> writes:

> Någon som vet hur man får svenska tecken i emacs?
> Jag lyckas inte med det :(

Vad gör du för något då? Vad har du testat?

(set-language-environment "Latin-1") "borde" räcka.

/Jonas, som tycker att den där delen av Emacs är ett mörker.
-- 
( GnuPG/PGP key @ www.dtek.chalmers.se/~d4jonas/  !     Wei Wu Wei     )
( Meaning of U2 Lyrics, Roleplaying, Emacs/Gnus   !  To Do Without Do  )Reply to: