[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska tecken i emacs?> > Någon som vet hur man får svenska tecken i emacs?
> > Jag lyckas inte med det :(

Här finns bra info:
http://www.dtek.chalmers.se/~d1dd/linux/svenska-tecken.html

=====
-- Det var bättre förr.

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Kick off your party with Yahoo! Invites.
http://invites.yahoo.com/Reply to: