[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: libc6-binJoel Rosdahl:

> Varför inte?  Allt som fanns i libc6-bin finns nu i libc6-paketet.

Ah. Okej. Då kanske jag törs uppgradera.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: