[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: tildeproblemJonas Ek wrote:

> Hej, jag har ett lite "udda" problem som jag inte lyckas komma runt. I min
> homekatalog har ett program som heter mp3c skapat en katalog med namnet ~.
> Försöker jag ta bort denna katalog tar jag bort min hemkatalog och det vill jag
> inte. Jag försökte ta bort katalogen när jag var root och då togs min
> rootkatalog bort istället. Hur gör jag för att bli av med denna förbannade ~/
> -katalog?
>
> Jonas
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

rmdir '~'
eller rm -r '~'Reply to: