[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: musen hänger sigHenrik Andersson:

> När jag kör gpm hänger musen sig när jag startar X. Hur kan jag fixa till
> det här?

Det brukar jag råka ut för när jag använder gpm i "relay"-läge, och alltså
låter gpm leka mus för X. Stäng av det (i /etc/gpm.conf) och kör musen
"rått" i X istället.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: