[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

flagi fstab przy jfswitam jakie flagi fstab ustawić przy systemie plików jfs ??? 

Reply to: