[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Błąd w tłumaczonym rozdziale Podręcznik AdministratoraSzanowni Państwo,

Fragment podręcznika po polsku dostępnego pod linkiem https://www.debian.org/doc/manuals/debian-handbook/short-remedial-course.pl.html zawiera mały błąd:

B.1.2. Wyświetlanie i modyfikowanie plików tekstowych
Polecenie cat plik (mające, w założeniu, podłączać pliki do standardowego wyjścia urządzenia) odczytuje plik i wyświetla jego zawartość w terminalu. Jeśli plik jest zbyt duży, użyj programu pager, takiego jak less (lub  more), aby wyświetlić go strona po stronie.
Polecenie editor uruchamia edytor tekstowy (taki jak  vi lub nano), i pozwala na wyświetlanie, modyfikowanie i odczytywanie plików. Najprostsze pliki można czasami utworzyć bezpośrednio z interpretera poleceń dzięki przekierowaniu: echo "tekst" >plik tworzy plik o nazwie plik z “tekst” jako jego zawartością. Możliwe jest też dodanie linii na końcu tego pliku, za pomocą takiego polecenia, jak echo "więcej_tekstu" >plik. Zauważ >> w tym przykładzie.

Błąd został podkreślony (underline) i powiększony.

Pozdrawiam.

Reply to: