[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Pakiety ze statusem "NIEDOSTĘPNY" (not available)On 2015-07-17 13:03:49, Bogusław Kostrzeński wrote:
> Witam, próbuję zainstalować pakiet amavisd-new na systemie Jessie.
> W trakcie instalacji aptitude informuje o napotkanym problemie z
> zależnościami dotyczącymi pakietów sugerowanych "dspam" oraz
> "libnet-patricial-perl".
> Kiedy sprawdzam przyczynę otrzymuję status "NIEDOSTĘPNY" (not available).
> Jak rozwiązać tą sytuację, proszę o pomoc.

Te dwie paczki nie znajdują się w Jessie. Nie są to koniecznymi zależnościami
(1) więc pewnie możesz je pominąć.

**apt install --no-install-recommends amavisd-new** pozwoli ci zainstalować
amavisd-new.

1.
 Suggests: <dspam>
 Recommends: <libnet-patricial-perl>
-- 

|_|0|_|                     |
|_|_|0|     "Heghlu'Meh QaQ jajVam"     |
|0|0|0|     -------- kuLa ---------     |

gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 0x58C338B3
3DF1 A4DF C732 4688 38BC F121 6869 30DD 58C3 38B3

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: