[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

problem z .htaccessWitam kolegów i proszę o pomoc,

 

Mam pod kontrola serwer www (apache2/php/mysql itp.) – połatany squeezy, wszystko instalowane z paczek.

 

Mam uruchomiony:

- mod_rewrite do apache,

- moduł załadowany poprzez „a2enmod rewrite”,

- apache  zrestartowany,

- w pliku konfiguracyjnym strony w /etc/apache/sites-enabled konfiguracja jak poniżej.

 

ServerAdmin webmaster@localhost

        ServerName strona.com.pl

        ServerAlias www.strona.com.pl

        DocumentRoot /var/www/strona.com.pl

 

        <Directory />

                Options FollowSymLinks

                AllowOverride None

        </Directory>

        <Directory /var/www/strona.com.pl>

                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews

                AllowOverride All

                Order allow,deny

                Allow from all

       </Directory>

 

Testowałem poprzez phpinfo, że moduł załadowany i mam problem z jednym developerem …a może to on ze mną :-) …. problem w tym, że reguły, które autor strony stworzył w pliku .htaccess nie robią tego czego oczekiwałby, tzn. nie zamieniają długich urli np.:

 

http://strona.com.pl/aktualnosci/nowosci-w-ofercie-aaaa-whatever

 

na np. taki

 

„aktualnosci.php?czytaj=15” a ponieważ jestem miły chcę mu pomóc :)

 

Czy któryś z szanownych kolegów, mógłby zerknąć i może na pierwszy rzut oka coś jest nie tak….u mnie lub i niego… będę bardzo wdzięczny.

 

Pozdrawiam

Maciej Kóska

 

Plik .htaccess wygląda jak poniżej:

 

Options +FollowSymLinks

RewriteEngine On

RewriteBase /

 

RewriteRule ^aktualnosci/([a-zA-Z0-9_-]+)$ aktualnosci.php?czytaj=$1 [NC,L]

RewriteRule ^aktualnosci/$ aktualnosci.php [NC,L]

 

RewriteRule ^promocje/([a-zA-Z0-9_-]+)$ promocje.php?czytaj=$1 [NC,L]

RewriteRule ^promocje/$ promocje.php [NC,L]

 

RewriteRule ^salony/([a-zA-Z0-9_-]+)$ salony.php?czytaj=$1 [NC,L]

RewriteRule ^salony/$ salony.php [NC,L]

 

RewriteRule ^lp/([a-zA-Z0-9_-]+)$ landingpage.php?czytaj=$1 [NC,L]

RewriteRule ^lp/$ landingpage.php [NC,L]

 

RewriteRule ^galeria/([a-zA-Z0-9_-]+)$ galeria.php?kategoria=$1 [NC,L]

RewriteRule ^galeria/$ galeria.php [NC,L]

 

RewriteRule ^produkty/([a-zA-Z0-9_-]+)$ produkty.php?display=$1 [NC,L]

RewriteRule ^produkty/$ produkty.php [NC,L]

RewriteRule ^produkty/([^/]+)/([a-zA-Z0-9_-]+)$ produkty.php?display=$2 [QSA]

 


Reply to: