[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jak zrobić blokadę wysyłania wiadomości email z załącznikiem.tu jest link do upload. Jeśli da się zastosować to ograniczenie do wybranej domeny to pierwsza wersja beta jest do zrobienia.
On 03/12/2014 08:13 AM, rjc wrote:
On Tue, Mar 11, 2014 at 09:19:29PM GMT, pch0317 wrote:

poczytaj może to: http://www.squid-cache.org/Doc/config/reply_body_max_size/
Z tego co widze to sluzy to do ograniczenie *down*-, a nie *up*-load.

rjc
Reply to: