[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Jak dzwonić bez limitu już za 19 zł miesięcznie?Mailing wysłany przez @-SatNet - administratora bazy adresowej Wrzuc.To na zlecenie P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, ok@pomocplay.pl,www.play.pl).

Nie chcę otrzymywać wiadomości. Wypisz mnie z tego mailingu.


Reply to: