[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Reguły udevDnia 2013-06-05, śro o godzinie 16:29 +0200, art pisze:
> Witam
> mam problem z regulami udev na wheezy.Plik znajduje sie
> /etc/udev/rules.d/10-local.rules
> 
> SUBSYSTEMS=="usb", KERNEL=="ttyUSB*", ID=="1-3:1.3", ATTRS{bInterfaceNumber}=="03", SYMLINK+="quad-2-4"
> 
> 
> po komendzie ls -la /dev
> 
> 
> 
> drwxr-xr-x 15 root root    3140 cze 2 20:03 .
> drwxr-xr-x 22 root root    4096 cze 1 23:03 ..
> crw-rw---T 1 root video  10, 175 cze 2 22:03 agpgart
> crw------T 1 root root   10, 235 cze 2 22:03 autofs
> drwxr-xr-x 2 root root     300 cze 2 20:03 block
> drwxr-xr-x 2 root root     80 cze 2 22:03 bsg
> crw------T 1 root root   10, 234 cze 2 22:03 btrfs-control
> drwxr-xr-x 3 root root     60 cze 2 22:03 bus
> drwxr-xr-x 2 root root    2700 cze 2 20:03 char
> crw------- 1 root root   5,  1 cze 2 20:03 console
> lrwxrwxrwx 1 root root     11 cze 2 22:03 core -> /proc/kcore
> drwxr-xr-x 2 root root     60 cze 2 22:03 cpu
> crw------- 1 root root   10, 62 cze 2 20:03 cpu_dma_latency
> drwxr-xr-x 6 root root     120 cze 2 22:03 disk
> drwxr-xr-x 2 root root     80 cze 2 20:03 dri
> crw-rw---T 1 root video  29,  0 cze 2 20:03 fb0
> lrwxrwxrwx 1 root root     13 cze 2 22:03 fd -> /proc/self/fd
> crw-rw-rw- 1 root root   1,  7 cze 2 22:03 full
> crw------T 1 root root   10, 229 cze 2 22:03 fuse
> crw------- 1 root root   10, 228 cze 2 22:03 hpet
> drwxr-xr-x 3 root root     180 cze 2 20:03 input
> crw------- 1 root root   1, 11 cze 2 22:03 kmsg
> srw-rw-rw- 1 root root      0 cze 2 20:03 log
> brw-rw---T 1 root disk   7,  0 cze 2 20:03 loop0
> brw-rw---T 1 root disk   7,  1 cze 2 20:03 loop1
> brw-rw---T 1 root disk   7,  2 cze 2 20:03 loop2
> brw-rw---T 1 root disk   7,  3 cze 2 20:03 loop3
> brw-rw---T 1 root disk   7,  4 cze 2 20:03 loop4
> brw-rw---T 1 root disk   7,  5 cze 2 20:03 loop5
> brw-rw---T 1 root disk   7,  6 cze 2 20:03 loop6
> brw-rw---T 1 root disk   7,  7 cze 2 20:03 loop7
> crw------T 1 root root   10, 237 cze 2 20:03 loop-control
> lrwxrwxrwx 1 root root      9 cze 2 22:03 MAKEDEV -> /bin/true
> drwxr-xr-x 2 root root     60 cze 2 22:03 mapper
> crw------- 1 root root   10, 227 cze 2 22:03 mcelog
> crw-r----T 1 root kmem   1,  1 cze 2 22:03 mem
> drwxr-xr-x 2 root root     60 cze 2 22:03 net
> crw------- 1 root root   10, 61 cze 2 22:03 network_latency
> crw------- 1 root root   10, 60 cze 2 20:03 network_throughput
> crw-rw-rw- 1 root root   1,  3 cze 2 22:03 null
> crw------- 1 root root   1, 12 cze 2 22:03 oldmem
> crw-r----T 1 root kmem   1,  4 cze 2 22:03 port
> crw------T 1 root root  108,  0 cze 2 22:03 ppp
> crw------- 1 root root   10,  1 cze 2 20:03 psaux
> crw-rw-rw- 1 root root   5,  2 cze 4 06:49 ptmx
> drwxr-xr-x 2 root root      0 cze 2 22:03 pts
> crw-rw-rw- 1 root root   1,  8 cze 2 22:03 random
> lrwxrwxrwx 1 root root      4 cze 2 20:03 root -> sdb1
> lrwxrwxrwx 1 root root      4 cze 2 22:03 rtc -> rtc0
> crw------- 1 root root  254,  0 cze 2 22:03 rtc0
> brw-rw---T 1 root disk   8,  0 cze 2 20:03 sda
> brw-rw---T 1 root disk   8,  1 cze 2 20:03 sda1
> brw-rw---T 1 root disk   8,  2 cze 2 20:03 sda2
> brw-rw---T 1 root floppy  8, 16 cze 2 20:03 sdb
> brw-rw---T 1 root floppy  8, 17 cze 2 20:03 sdb1
> drwxr-xr-x 4 root root     80 cze 2 20:03 serial
> crw------- 1 root root   21,  0 cze 2 22:03 sg0
> crw------- 1 root root   21,  1 cze 2 22:03 sg1
> lrwxrwxrwx 1 root root      8 cze 2 20:03 shm -> /run/shm
> crw------- 1 root root   10, 231 cze 2 20:03 snapshot
> drwxr-xr-x 3 root root     200 cze 2 20:03 snd
> lrwxrwxrwx 1 root root     24 cze 2 20:03 sndstat -> /proc/asound/oss/sndstat
> lrwxrwxrwx 1 root root     15 cze 2 22:03 stderr -> /proc/self/fd/2
> lrwxrwxrwx 1 root root     15 cze 2 22:03 stdin -> /proc/self/fd/0
> lrwxrwxrwx 1 root root     15 cze 2 22:03 stdout -> /proc/self/fd/1
> crw-rw-rw- 1 root root   5,  0 cze 2 20:03 tty
> crw------- 1 root root   4,  0 cze 2 20:03 tty0
> crw-rw---- 1 root tty    4,  1 cze 2 20:03 tty1
> crw------- 1 root root   4, 10 cze 2 20:03 tty10
> crw------- 1 root root   4, 11 cze 2 20:03 tty11
> crw------- 1 root root   4, 12 cze 2 20:03 tty12
> crw------- 1 root root   4, 13 cze 2 20:03 tty13
> crw------- 1 root root   4, 14 cze 2 20:03 tty14
> crw------- 1 root root   4, 15 cze 2 20:03 tty15
> crw------- 1 root root   4, 16 cze 2 20:03 tty16
> crw------- 1 root root   4, 17 cze 2 20:03 tty17
> crw------- 1 root root   4, 18 cze 2 20:03 tty18
> crw------- 1 root root   4, 19 cze 2 20:03 tty19
> crw-rw---- 1 root tty    4,  2 cze 2 20:03 tty2
> crw------- 1 root root   4, 20 cze 2 20:03 tty20
> crw------- 1 root root   4, 21 cze 2 20:03 tty21
> crw------- 1 root root   4, 22 cze 2 20:03 tty22
> crw------- 1 root root   4, 23 cze 2 20:03 tty23
> crw------- 1 root root   4, 24 cze 2 20:03 tty24
> crw------- 1 root root   4, 25 cze 2 20:03 tty25
> crw------- 1 root root   4, 26 cze 2 20:03 tty26
> crw------- 1 root root   4, 27 cze 2 20:03 tty27
> crw------- 1 root root   4, 28 cze 2 20:03 tty28
> crw------- 1 root root   4, 29 cze 2 20:03 tty29
> crw-rw---- 1 root tty    4,  3 cze 2 20:03 tty3
> crw------- 1 root root   4, 30 cze 2 20:03 tty30
> crw------- 1 root root   4, 31 cze 2 20:03 tty31
> crw------- 1 root root   4, 32 cze 2 20:03 tty32
> crw------- 1 root root   4, 33 cze 2 20:03 tty33
> crw------- 1 root root   4, 34 cze 2 20:03 tty34
> crw------- 1 root root   4, 35 cze 2 20:03 tty35
> crw------- 1 root root   4, 36 cze 2 20:03 tty36
> crw------- 1 root root   4, 37 cze 2 20:03 tty37
> crw------- 1 root root   4, 38 cze 2 20:03 tty38
> crw------- 1 root root   4, 39 cze 2 20:03 tty39
> crw-rw---- 1 root tty    4,  4 cze 2 20:03 tty4
> crw------- 1 root root   4, 40 cze 2 20:03 tty40
> crw------- 1 root root   4, 41 cze 2 20:03 tty41
> crw------- 1 root root   4, 42 cze 2 20:03 tty42
> crw------- 1 root root   4, 43 cze 2 20:03 tty43
> crw------- 1 root root   4, 44 cze 2 20:03 tty44
> crw------- 1 root root   4, 45 cze 2 20:03 tty45
> crw------- 1 root root   4, 46 cze 2 20:03 tty46
> crw------- 1 root root   4, 47 cze 2 20:03 tty47
> crw------- 1 root root   4, 48 cze 2 20:03 tty48
> crw------- 1 root root   4, 49 cze 2 20:03 tty49
> crw-rw---- 1 root tty    4,  5 cze 2 20:03 tty5
> crw------- 1 root root   4, 50 cze 2 20:03 tty50
> crw------- 1 root root   4, 51 cze 2 20:03 tty51
> crw------- 1 root root   4, 52 cze 2 20:03 tty52
> crw------- 1 root root   4, 53 cze 2 20:03 tty53
> crw------- 1 root root   4, 54 cze 2 20:03 tty54
> crw------- 1 root root   4, 55 cze 2 20:03 tty55
> crw------- 1 root root   4, 56 cze 2 20:03 tty56
> crw------- 1 root root   4, 57 cze 2 20:03 tty57
> crw------- 1 root root   4, 58 cze 2 20:03 tty58
> crw------- 1 root root   4, 59 cze 2 20:03 tty59
> crw-rw---- 1 root tty    4,  6 cze 2 20:03 tty6
> crw------- 1 root root   4, 60 cze 2 20:03 tty60
> crw------- 1 root root   4, 61 cze 2 20:03 tty61
> crw------- 1 root root   4, 62 cze 2 20:03 tty62
> crw------- 1 root root   4, 63 cze 2 20:03 tty63
> crw------- 1 root root   4,  7 cze 2 20:03 tty7
> crw------- 1 root root   4,  8 cze 2 20:03 tty8
> crw------- 1 root root   4,  9 cze 2 20:03 tty9
> crw-rw---T 1 root dialout  4, 64 cze 2 22:03 ttyS0
> crw-rw---T 1 root dialout  4, 65 cze 2 22:03 ttyS1
> crw-rw---T 1 root dialout  4, 66 cze 2 22:03 ttyS2
> crw-rw---T 1 root dialout  4, 67 cze 2 22:03 ttyS3
> crw-rw---T 1 root dialout 188,  0 cze 2 20:03 ttyUSB0
> crw-rw---T 1 root dialout 188,  1 cze 2 20:03 ttyUSB1
> crw-rw---T 1 root dialout 188,  2 cze 2 20:03 ttyUSB2
> crw-rw---T 1 root dialout 188,  3 cze 3 14:45 ttyUSB3
> crw------T 1 root root   10, 223 cze 2 22:03 uinput
> crw-rw-rw- 1 root root   1,  9 cze 2 22:03 urandom
> crw------- 1 root root   7,  0 cze 2 20:03 vcs
> crw------- 1 root root   7,  1 cze 2 20:03 vcs1
> crw------- 1 root root   7,  2 cze 2 20:03 vcs2
> crw------- 1 root root   7,  3 cze 2 20:03 vcs3
> crw------- 1 root root   7,  4 cze 2 20:03 vcs4
> crw------- 1 root root   7,  5 cze 2 20:03 vcs5
> crw------- 1 root root   7,  6 cze 2 20:03 vcs6
> crw------- 1 root root   7, 128 cze 2 20:03 vcsa
> crw------- 1 root root   7, 129 cze 2 20:03 vcsa1
> crw------- 1 root root   7, 130 cze 2 20:03 vcsa2
> crw------- 1 root root   7, 131 cze 2 20:03 vcsa3
> crw------- 1 root root   7, 132 cze 2 20:03 vcsa4
> crw------- 1 root root   7, 133 cze 2 20:03 vcsa5
> crw------- 1 root root   7, 134 cze 2 20:03 vcsa6
> crw------- 1 root root   10, 63 cze 2 20:03 vga_arbiter
> prw-r----- 1 root adm      0 cze 4 06:48 xconsole
> crw-rw-rw- 1 root root   1,  5 cze 2 22:03 zero
> 
> 
> 
> dodam ze na debianie 6.0 dziala z tymi ustawieniami wszystko jak powinno dzieki za pomoc
> 
> 


Ale co konkretnie się dzieje? Jak wyglądają logi (dmesg)?
Co pokazuje lsusb (i lsusb -vv) po podpięciu?


Reply to: