[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemy z kontrolerami AdaptecWitam,

odkopuję suchara z 2010 r. - http://lists.debian.org/debian-user-polish/2010/09/msg00027.html , ponieważ znalazłem odpowiedź.
Przypomnę problem:
- macierz Infortrend A08U-G2421 (na dyski SATA, 2 kanały SCSI 320 na wyjściu),
- pod Windows działa prawidłowo w trybie Ultra-SCSI 320,
- pod Linuxem/BSD (dystrybucje dowolne) w trybie Ultra-SCSI 320 urządzenie znika z systemu przy jakiejkolwiek próbie odczytu/zapisu. Problem ten powodował sterownik we wszystkich wersjach systemów Unixopochodnych.

Dla Debiana należy dodać: /etc/modprobe.d/aic79xx.conf i zawartość:
options aic79xx aic79xx=slowcrc

Lub uruchomić po prostu:
sudo rmmod aic79xx
sudo modprobe aic79xx aic79xx=slowcrc

Wtedy kontroler powinien wynegocjować z macierzą prawidłową częstotliwość pracy w trybie Ultra-SCSI 320 i wysypać taki komunikat:
[ 2515.326289] aic79xx: SLOWCRC bit set
[ 2515.326290] scsi39 : Adaptec AIC79XX PCI-X SCSI HBA DRIVER, Rev 3.0
[ 2515.326293] aic7901: Ultra320 Wide Channel A, SCSI Id=7, PCI-X 101-133MHz, 512 SCBs [ 2515.327795] scsi 39:0:0:0: Direct-Access IFT A08U-G2421 347X PQ: 0 ANSI: 3
[ 2515.327807] scsi target39:0:0: asynchronous
[ 2515.327811] scsi39:A:0:0: Tagged Queuing enabled. Depth 32
[ 2515.327820] scsi target39:0:0: Beginning Domain Validation
[ 2515.330322] scsi target39:0:0: wide asynchronous
[ 2515.332170] scsi target39:0:0: FAST-160 WIDE SCSI 320.0 MB/s DT IU PCOMP (6.25 ns, offset 127)
[ 2515.340184] scsi target39:0:0: Ending Domain Validation

Dokładny opis problemu:
The SCSI bus fails to negotiate at Ultra320 frequency when the U320 SCSI card is connected with a External Storage Box (i.e. from Infortrend or nStor) that has an Ultra320 LSI SCSI Chip 53C1030T or 53C1040T embedded.

Mam nadzieję, że komuś się jeszcze to przyda..

pozdr.
Tomek


Reply to: