[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Repozytorium 'security' z archiwum debiana.On 2012-05-17 23:31:45, Miś Uszatek wrote:
> Cześć.

Hej Misiu Uszatku, 

> Może ktoś wie jak pobrać repozytorium security z archiwum debiana?
> 
> Bo na wpisie
> # cat /etc/apt/sources.list
> [..]
> deb http://archive.debian.org/debian-security/ lenny contrib main non-free
> 
> 
> otrzymuje informację:
> #dselect update
> [..]
> W: Nie udało się pobrać http://archive.debian.org/debian-security/dists/lenny/contrib/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 193.62.202.28 80] 
> W: Nie udało się pobrać http://archive.debian.org/debian-security/dists/lenny/main/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 193.62.202.28 80] 
> W: Nie udało się pobrać http://archive.debian.org/debian-security/dists/lenny/non-free/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 193.62.202.28 80] 
> 
> Powyższej informacji się nie dziwie gdyż do repozytorium został 
> wprowadzony katalog 'updates'.
> 
> http://archive.debian.org/debian-security/dists/lenny/updates/
> 
> Więc jaki wpis dodać do 'sources.list', żeby pobrać repozytorium 'security'. 

O ile sie nie myle to nie ma juz updatow bezpieczenstwa dla lennego jako ze
lenny jest EOL 
-- 

|_|0|_|                     |  
|_|_|0|     "Heghlu'Meh QaQ jajVam"     |  
|0|0|0|     -------- kuLa ---------     |  

gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 0x58C338B3
3DF1 A4DF C732 4688 38BC F121 6869 30DD 58C3 38B3

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: