[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Błąd programu 'diffuse' czy u mnie w systemie?Cześć 

Nie wiem czemu program "diffuse" u mnie się uruchamia w angielskiej 
wersji językowej. Pomimo że w /usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/diffutils.mo
jest polskie tłumaczenie programu.

Locale mam następujące:
LANG=pl_PL.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="pl_PL.UTF-8"
LC_NUMERIC="pl_PL.UTF-8"
LC_TIME="pl_PL.UTF-8"
LC_COLLATE="pl_PL.UTF-8"
LC_MONETARY="pl_PL.UTF-8"
LC_MESSAGES="pl_PL.UTF-8"
LC_PAPER="pl_PL.UTF-8"
LC_NAME="pl_PL.UTF-8"
LC_ADDRESS="pl_PL.UTF-8"
LC_TELEPHONE="pl_PL.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="pl_PL.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="pl_PL.UTF-8"
LC_ALL=


Może ktoś wie czy to jest błąd 'diffuse',że się uruchamia w 
angielskiej wersji czy u mnie w systemie?


Reply to: