[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Oferta dot. kosztorysowania


"Szanowni Państwo,
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym* zwracamy się z pytaniem, czy
wyrażają Państwo zgodę na przesłanie naszej oferty dotyczącej wykonywania kosztorysów budowlanych.
Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na otrzymanie oferty, proszę odpisać TAK,
jeżeli nie proszę nie odpisywać, oferta nie zostanie wysłana.

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Burdach


*zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. Z 2002 r., nr 144 poz. 1204 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r.) oraz dyrektywą UOKiK: dopuszczalne jest przesłanie na adres
e-mail pytania, czy adresat zgadza sie na otrzymywanie drogą
elektroniczną informacji handlowej".


Reply to: