[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Zacinanie serwera, problem z dostępem.On Thu, Nov 17, 2011 at 12:31:09AM -0800, Mrugała Tomasz wrote:
> Jakie informacje będą przydatne?

Polecam narzędzia iostat, vmstat, sar

Postaraj się skorelować spadek dostępności z jakimś liczbowym
wskaźnikiem, dzięki temu powinieneś wiedzieć czy chodzi o przycinanie
sieci, brak wolnej pamięci, spadek wydajności dysku, zajętość procesora
czy jeszcze coś innego.

Warto też przyjrzeć się charakterystyce czasowej tego zjawiska (czy jest
cykliczne, jaki ma okres, czy pokrywa się z haronogramem jakiegoś
zadania w cronie, itp.)


-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: