[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Quagga High AvailabilityWitam po dłuższej przerwie,
Potrzebuję pomocy przy konfiguracji router'a/firewall'a na debianie z quagga w wysokiej dostępności.
Sytuacja wygląda następująco:
2x taki sam serwer, aktualnie jeden pełni rolę router'a/firewall'a, bgp.
Muszę skonfigurować tą maszynę w HA jednak pacemaker nie bardzo sobie radzi z taką konfiguracją.

Jeśli macie jakiej pomysły, propozycje będę wdzieczny za podpowiedź.

Konfiguracja wygląda następująco:

-- Switch
VLAN1: ISP1/SRV1/SRV2
VLAN2: ISP2/SRV1/SRV2
VLAN3: DMZ/SRV1/SRV2
osobny switch: LAN/SRV1/SRV2

-- BGPD

log trap informational
log record-priority
service password-encryption
!
router bgp xxxxx
bgp router-id xxx.xxx.xxx.xxx
network xxx.xxx.xxx.xxx/24
!
neighbor xxx.xxx.xxx.xxx remote-as xxxxx
neighbor xxx.xxx.xxx.xxx description ISP_1
neighbor xxx.xxx.xxx.xxx activate
neighbor xxx.xxx.xxx.xxx soft-reconfiguration inbound
neighbor xxx.xxx.xxx.xxx route-map n_localonly out
neighbor xxx.xxx.xxx.xxx weight 200
!
neighbor xxx.xxx.xxx.xxx remote-as xxxxx
neighbor xxx.xxx.xxx.xxx description ISP_2
neighbor xxx.xxx.xxx.xxx activate
neighbor xxx.xxx.xxx.xxx soft-reconfiguration inbound
neighbor xxx.xxx.xxx.xxx route-map c_localonly out
neighbor xxx.xxx.xxx.xxx weight 100
!
ip prefix-list 10 seq 10 deny 0.0.0.0/0
!
ip as-path access-list 50 permit ^$
!
route-map c_localonly permit 10
 match as-path 50
 set local-preference 20
!
route-map n_localonly permit 10
 match as-path 50
 set local-preference 90
!
log file /var/log/quagga/bgpd.log

-- ZEBRA

!
! Interface's description.
!
interface lo
  description loopback interface

interface eth4
  description ISP1
  link-detect
  ip address xxx.xxx.xxx.xxx/30
!
interface eth1
  description ISP_2
  link-detect
  ip address xxx.xxx.xxx.xxx/28
!
interface eth5
  description DMZ
  link-detect
  ip address xxx.xxx.xxx.xxx/24

!
log file /var/log/quagga/zebra.log


Pozdrawiam,
Kamil Filipek


Reply to: