[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian, autoryzacja z Active Directory, problem z VMWare 2 Server.Cześć.

Mam instalację VMWare 2 (2.0.2) Server na Debianie.

Ostatnio musiałem przekompilować moduły za pomocą skryptu
vmware-config.pl. Po tym procesie w interfejsie www nie mogę podczas
dodawania uprawnień zobaczyć grup/użytkowników z Active Directory.

/etc/vmware/pam.d/vmware-authd

#%PAM-1.0
@include common-auth
@include common-account
@include common-password
@include common-session/etc/pam.d/vmware-authd

#%PAM-1.0
@include common-auth
@include common-account
@include common-password
@include common-sessioncommon-auth:

auth  sufficient   pam_unix.so nullok_secure
auth  sufficient   pam_winbind.so use_first_pass
require_membership_of=S-1-5-21-322311008-1419754140-2085918947-512 #
Domain Admins
auth  sufficient   pam_winbind.so use_first_pass
require_membership_of=cvsuser #debug
auth  sufficient   pam_winbind.so use_first_pass
require_membership_of=co663 #debug
auth  sufficient   pam_winbind.so use_first_pass
require_membership_of=co775 #debug
auth  sufficient   pam_winbind.so use_first_pass
require_membership_of=co774 #debug
auth  sufficient   pam_winbind.so use_first_pass
require_membership_of=admtrojan #debug
auth  sufficient   pam_winbind.so use_first_pass
require_membership_of=trojanUser #debug
auth  required    pam_deny.socommon-account:

account sufficient   pam_winbind.so
account required    pam_unix.socommon-password:

password  required  pam_unix.so nullok obscure md5common-session:

session required    pam_limits.so
session required    pam_mkhomedir.so umask=0027 skel=/etc/skel
session  sufficient  pam_unix.so
session sufficient   pam_winbind.soMogę się zalogować na maszynę z wykorzystaniem użytkowników z Active
Directory, grupy są także widoczne. Myślę więc, że to problem
konfiguracji VMWare 2 Server -> PAM?

Jakieś sugestie?

Pozdrawiam,
Rafał.


Reply to: