[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Drukowanie CUPS/LPR do pdf?Dziękuję za odpowiedź, pomogło.

Pozdrawiam,
Rafał.

W dniu 23 września 2011 20:06 użytkownik Raf Czlonka
<rjc@linuxstuff.pl> napisał:
> On Fri, Sep 23, 2011 at 02:51:30PM BST, Rafał Radecki wrote:
>> Cześć.
>>
>> Mam taką sytuację:
>> - 1 serwer (xxx), na którym w CUPS mam skonfigurowaną drukarkę drukującą do PDF
>> - drugi serwer (yyy), na którym nie mogę zainstalować CUPS (stare
>> biblioteki C dla VMWare) ale zainstalowałem LPR
>> Chciałbym, jeżeli to możliwe:
>> - skonfigurować drukowanie na yyy na LPR tak by wydruki były
>> przekazywane na PDF na xxx
>> lub
>> - skonfigurować drukowanie na yyy na LPR tak by wydruki były
>> wykonywane do pliku tekstowego/pdf?
>>
>> Jakieś wskazówki?
>
> CUPS obsługuje LPD[0] więc nie powinno być z tym problemu.
> Zakładając, że CUPS-PDF na xxx działa poprawnie skonfiguruj klienta
> LPD na yyy tak, żeby drukował do serwera LPD (CUPS) na xxx.
>
> [0] http://www.cups.org/doc-1.1/sam.html#8_2
>
> Pozdrawiam,
>
> Raf
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 20110923180606.GA610@linuxstuff.pl">http://lists.debian.org/[🔎] 20110923180606.GA610@linuxstuff.pl
>
>


Reply to: