[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: LVM2 snapshots - niska wydajnośćdobiję temat:

Software RAID10: 4 x SAMSUNG HD502HJ, chunk 32kB.
LVM allocation block: 32kB.
EXT4 parameters: RAID stride: 8kB, RAID stripe width: 16kB.

sudo lvm version
 LVM version:   2.02.54(1) (2009-10-26)
 Library version: 1.02.39 (2009-10-26)
 Driver version: 4.17.0

ze snapshotem:
user@smalltestenv:/var/lib/libvirt/images$ sudo dd if=/dev/zero of=pliczek.tmp bs=1M count=2000
2000+0 przeczytanych recordów
2000+0 zapisanych recordów
skopiowane 2097152000 bajtów (2,1 GB), 124,318 s, 16,9 MB/s

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
sdb       38,45   3467,52   1437,07 987349929 409194072
sdc       39,92   3452,50   1437,07 983072729 409194072
sdd       34,29   3467,85   1434,24 987444747 408388624
sde       51,53   3452,64   1434,24 983111075 408388624
md0       370,67    118,93   2857,05  33864634 813521584
dm-0      361,72    85,99   2825,86  24484890 804641904
dm-1       0,00     0,00     0,00    704     8
dm-2       1,50     5,99     5,98  1706704  1702040
dm-3       0,75     0,00     6,03    184  1717808


bez snapshota:
user@smalltestenv:/var/lib/libvirt/images$ sudo dd if=/dev/zero of=pliczek.tmp bs=1M count=2000
2000+0 przeczytanych recordów
2000+0 zapisanych recordów
skopiowane 2097152000 bajtów (2,1 GB), 7,41776 s, 283 MB/s
user@smalltestenv:/var/lib/libvirt/images$ sudo dd if=/dev/zero of=pliczek.tmp bs=1M count=20000
20000+0 przeczytanych recordów
20000+0 zapisanych recordów
skopiowane 20971520000 bajtów (21 GB), 93,8431 s, 223 MB/s

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
sdb       38,18   3467,54   1408,21 986746240 400729808
sdc       39,66   3453,74   1408,21 982820528 400729808
sdd       34,02   3467,94   1405,38 986862210 399925112
sde       51,29   3453,81   1405,38 982840186 399925112
md0       362,71    113,00   2799,33  32155458 796595296
dm-0      354,70    86,04   2769,67  24484162 788157528

Jak jeszcze można zastąpić snapshot?
Rozważam DRBD + iSCSI + multipath i 2 storage.


pozdr.
TG


--
To UNSUBSCRIBE, email todebian-user-polish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contactlistmaster@lists.debian.org
Archive:http://lists.debian.org/4DE42B39.20301@o2.plReply to: