[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

default ACL czy tak ma działłaćW katalogu innego usera (ela) chcę mieć prawo czytania i pisania
katalog ma uprawnienia:
getfacl doc
# file: doc
# owner: ela
# group: users
user::rwx
group::rwx
other::---
default:user::rwx
default:user:andrzej:rwx
default:user:ela:rwx
default:group::rwx
default:mask::rwx
default:other::---
gdy jako andrzej tworzę w tym katalogu nowy dokument touch nowy.plik to
dostaję:
getfacl nowy.plik
# file: nowy.plik
# owner: andrzej
# group: users
user::rw-
user:andrzej:rwx        #effective:rw-
user:ela:rwx          #effective:rw-
group::rwx           #effective:rw-
mask::rw-
other::---
czyli to co trzeba.

jednak gdy do tego katalogu kopiuję plik od siebie albo z /tmp 
getfacl slrn-failed-post.txt
# file: slrn-failed-post.txt
# owner: andrzej
# group: users
user::rw-
group::---
other::---
to w katalogu ela/doc dostaję
getfacl slrn-failed-post.txt
# file: slrn-failed-post.txt
# owner: andrzej
# group: users
user::rw-
user:andrzej:rwx        #effective:---
user:ela:rwx          #effective:---
 group::rwx           #effective:---
 mask::---
 other::---

 Jak powinienem zdefiniować default acl dla katalogu ela/doc aby po
 kopiowaniu zarówno ja jak i ela mieli dla tego pliku uprawnienia rw-?
 Pozdrawiam
 Andrzej


Reply to: