[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Proftpd i informacja o quocieWitam

Szukam jakiegoś patentu na przesłanie do usera w trakcie sesji ftp informacji nt. jego quoty ew. w momencie przepełnienia jego udziału wywalenia mu komunikatu z prośbą o usunięcie starych danych. Myślałem o kombinowaniu z opcją serverident, ale to rozwiązanie nie jest zbyt eleganckie. Zostawienie pliku z podsumowaniem w jego chroocie też mi nie pasuje.

Pracuje na proftpd.


Reply to: