[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Karta dźwiękowa PCI-E pod Debianatu coś jest:
http://wiki.debian.org/X-Fi

pzdr
-- 
Grzegorz Patroń


Reply to: