[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

brak dźwięku, alsa, Squeeze, 2.6.30-2-686Witam Wszystkich!
Googlowanie nie pomogło, zostaliście Wy!

System Debian Squeeze/Sid 2.6.30-2-686

aghu:/home/hubert# cat /proc/asound/card0/codec#* | grep Codec
Codec: Realtek ALC662 rev1aghu:/home/hubert# lsmod | grep ^snd
snd_wavefront     31744 0
snd_hda_codec_realtek  178564 1
snd_mpu401       5924 0
snd_hda_intel     22192 1
snd_cs4236       26932 0
snd_hda_codec     63596 2 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
snd_wss_lib      22940 2 snd_wavefront,snd_cs4236
snd_opl3_lib      9088 2 snd_wavefront,snd_cs4236
snd_hwdep        6120 3 snd_wavefront,snd_hda_codec,snd_opl3_lib
snd_mpu401_uart     6124 3 snd_wavefront,snd_mpu401,snd_cs4236
snd_pcm_oss      32232 0
snd_mixer_oss     12368 1 snd_pcm_oss
snd_pcm        62416 5
snd_hda_intel,snd_cs4236,snd_hda_codec,snd_wss_lib,snd_pcm_oss
snd_seq_midi      5688 0
snd_rawmidi      18596 3 snd_wavefront,snd_mpu401_uart,snd_seq_midi
snd_seq_midi_event   6212 1 snd_seq_midi
snd_seq        42304 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer       17460 4 snd_wss_lib,snd_opl3_lib,snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device     6136 4 snd_opl3_lib,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd          49028 19
snd_wavefront,snd_hda_codec_realtek,snd_mpu401,snd_hda_intel,snd_cs4236,snd_hda_codec,snd_wss_lib,snd_opl3_lib,snd_hwdep,snd_mpu401_uart,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
snd_page_alloc     8116 3 snd_hda_intel,snd_wss_lib,snd_pcmaghu:/home/hubert#ls -l /dev/snd/
razem 0
drwxr-xr-x 2 root root    60 12-31 11:36 by-path
crw-rw----+ 1 root audio 116, 0 12-31 11:36 controlC0
crw-rw----+ 1 root audio 116, 32 12-31 11:36 controlC1
crw-rw----+ 1 root audio 116, 4 12-31 11:36 hwC0D0
crw-rw----+ 1 root audio 116, 40 12-31 11:36 midiC1D0
crw-rw----+ 1 root audio 116, 1 12-31 11:36 seq
crw-rw----+ 1 root audio 116, 33 12-31 11:36 timeraghu:/home/hubert#cat /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
# Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd && { /sbin/modprobe
--quiet snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet snd-seq ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi && {
/sbin/modprobe --quiet snd-seq-midi ; : ; }
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 && {
/sbin/modprobe --quiet snd-emu10k1-synth ; : ; }

# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
# Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
#dopisane
options snd-hda-intel model=auto
options snd-hda-intel index=0
options snd_usb_audio index=1
options snd-emu10k1 index=0hubert@aghu:~$ alsaplayer
ALSA lib pcm_dmix.c:1010:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
snd_pcm_open: Nie ma takiego pliku ani katalogu (default)
Failed to initialize plugin!
Failed to register plugin: /usr/lib/alsaplayer/output/libalsa_out.so
Failed to load output plugin "alsa". Trying defaults.
ALSA lib pcm_dmix.c:1010:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
snd_pcm_open: Nie ma takiego pliku ani katalogu (default)
Failed to initialize plugin!
/usr/lib/alsaplayer/output/libalsa_out.so failed to load
NOTE: THIS IS THE NULL PLUGIN.   YOU WILL NOT HEAR SOUND!!


albo
hubert@aghu:~$ amixer
amixer: Mixer default load error: Invalid argument

Na lennym konfigurowało się samo przy pomocy 'alsaconf' czego ostatnio
w alsa brakuje a udev niestety sobie nie radzi(?).

Jakieś rady?
Pozdrawiam!
Hubert


Reply to: