[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: zapytanie o zgloszenie bleduOn Mon, Dec 14, 2009 at 10:18:55AM +0100, maciejm wrote:
> Zastanawiam sie jak zglosic problem, jezeli problem dotyczy instalacji  

http://www.debian.org/releases/stable/amd64/ch05s04.html.en#problem-report

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: